Bli navigator i ditt liv

Bli navigator
i ditt liv

Anja Corinna Boos - Always Choose Better

Tankene dine og hva de gjør med deg

En kort repetisjon om tankene dine: Du tenker minst 60000 tanker om dagen. De fleste av dem er negative. 70% av dem flyktig, tilfeldige tanker, for det meste fra fortiden eller fremtiden.. De fleste av tankene dateres tilbake mer enn 7 år og kan erfaringer fra barndommen, uløste blokkeringer. Dermed har du ca 27% negative, destruktive tanker. Bare 3% er positive, oppløftende og kreative tanker. Kan du tenke deg at det blir vanskelig på sikt?

De fleste mennesker går altså med bakspeilet forover i livet.

Men det finnes strategier. Du kan snu tankene bevisst. Sett deg en påminnelse en gang i timen. Når stoppeklokken ringer, tar du deg et kort avbrekk og blir bevisst på hva du tenker på akkurat nå.

Siden du vet at tankene dine er hovedsakelig fokusert på det negative, er det derfor viktig å tenke på noe hyggelig.

Finn et system, hvordan det passer best for deg med avbrekk. Du kan også gjøre dem innimellom.

Dermed ødelegger dine gamle vaner – din autopilot i det du snu på han.

Du kan også notere deg tankene dine og føre en dagbok. Tegn en tabell med en spalte for når du sjekket det og skrev i 2. spalte, hva du tenkte. På sikt vil du se at det vil bli lettere å snu på tankene.

Det er ofte vanskelig i starten. Din underbevissthet er trent til å gå i gamle baner. Du kan forestille deg det som en godt utbygget motorvei. Det gjelder å lage nye veier.


SDIM0461.jpg

Youtube requires your consent to work!

© 2020 Anja Corinna Boos

Created by Rolf Stange Consulting


empty